Louboutin outlet wholesale jerseys christian louboutin outlet cheap nfl jerseys Louboutin outlet Tiffany Outlet wholesale nba jerseys cheap mlb jerseys Cheap christian louboutin christian louboutin outlet replica oakleys cheap cheap nhl jerseys cheap authentic christian louboutin christian louboutin outlet cheap jordans cheap nhl hockey jerseys
OTA Tıp Merkezi

                         

E-Danışma

                           

E-Randevu

                               

Kemik Yoğunluğu Ölçümü

Kemik yoğunluğu ölçümü (kemik taraması testi) nedir?

Kemik mineral yoğunluğu (KMY) = BMD (Bone Mineral Density) Kemik yapısının önemli kısmını içerisindeki kalsiyum ve fosfor gibi mineraller oluşturur. Kemik yoğunluğu (dansitesi) ölçüm yöntemlerindeki amaç kemiğin bu mineral kısmının miktarsal oranını belirlemektir. Kemikteki minerallerin kaybı ne kadar fazla ise yoğunluk o kadar düşük ölçülür, bu durumda kemik mineral yoğunluğu azalmış yani kemik erimesi (osteoporoz) meydana gelmiş şeklinde yorum yapılır.

 

Kemik yoğunluğu ölçümü kimlere ve ne zaman yapılır?

- Menopoz öncesi dönemde osteoporoz açısından yüksek risk taşıyan kadınlara

- Cerrahi olarak menapoza giren (her iki yumurtalığı alınan) kadınlara

- Menopozdaki kadınlara

- Steroid ilaçlar gibi kemik kaybına neden olan ilaçları kullananlara

- Ailede osteoporoz öyküsü bulunanlara, omurga kırığı olanlara

- Kendisinde veya annesinde kalça kırığı hikayesi olan hastalara

- Tip 1 diabet, karaciğer ve böbrek hastalığı olanlara

- Yılda 2.5 cm. den fazla boy kısalması olanlara

- Ciddi hipertiroidi hastalarına

- Hiperparatiroidi hastalarına

- Hafif bir travma ile kırık oluşan hastalara

- Testeron seviyesi düşük olanlara

- 1 aydan uzun süren hareketsiz (immobilizasyon) kalmak zorunda olanlara

- 5 yıldan uzun romatoid artrit ve ankilozan spondilit öyküsü olanlara Kortizon veya metotreksat tedavisine başlarken ve tedavi sırasında yılda bir kez

- Röntgen filminde kemik erimesi (osteoporoz) veya omurga kırığı şüphesi gözlenen hastalara

- Kalsiyumdan fakir beslenenlere

- Erişkin yaşta küçük darbe veya travmalarla kırık oluşması durumlarında

- Röntgen filminde kemik yoğunluğunda azalma (osteopeniye) saptananlara

- Aşırı Alkol, sigara, kahve tüketenlere' mutlaka yapılmalıdır.

 

Kemik tarama testi ne sıklıkla yapılır?

Kemik yoğunluğu ölçümü menopoz sonrasında ortalama 2 yılda bir yapılmakla beraber risk faktörleri varlığında daha sık yapılabilir veya kemik yoğunluğu iyi olan bir risk faktörü olmayan kişilerde 3-5 yılda bir gibi daha seyrek yapılabilir.

 

Kemik mineral yoğunluğu ölçümü (kemik tarama testi) nasıl yapılır?

 • Sizden soyunmanız ve bir hasta önlüğü giymeniz istenecektir. Daha sonra bir masaya uzanacaksınız ve üstünüzde bir görüntüleme cihazı olacaktır.

 • Masa üzerinde hareketsiz yatılır

 • Herhangi bir enjeksiyon yapılmaz ve inceleme ağrısızdır.

 • İnceleme, türüne göre değişmekle birlikte, en fazla 20 dakika sürer. Bu süre kullanılan cihazın gücüne ve vücudunuzun incelenecek bölümlerine bağlıdır.

 • Doktorlar çoğu kez osteoporoza bağlı kırıkların daha sık olduğu omurga ve kalçanızdaki kemik kaybını saptamaya çalışacaklardır.Alt omurganız ve kalça kemiğinizin düzleştirilmesi için inceleme sırasında bacaklarınız özel bir yastıkla desteklenebilir ve size daha iyi bir görüntü için teknisyen tarafından bazı pozisyonlar verilebilir.

 • Kullanılan radyasyon miktarı bir akciğer filminin onda biri gibi aşırı derecede küçüktür.

 • Ölçümün yapılacağı gün hastanın aç veya tok olması farketmez. Önceden bir ilaç alması gerekmez. Çekim alanına girmemesi için üzerinde metal düğme, kemer, fermuar olmayan kıyafetler tercih edilmelidir. Çekim alanına metal girmediği sürece elbise ile de çekim yapılabilir ancak bazen bazı kıyafetleri çıkarmanız istenebilir.

 • Çekim sırasında omurganın bel bölgesinin düzleşmesi için (lordozun düzleşmesi için) hastanın bacakları karnına doğru gelecek şekilde çekilerek destek üzerine konur. Kalça çekiminde bacak yani femur kemiği içe doğru çevrilir (iç rotasyon).

 

Kemik yoğunluğu ölçümü neden yapılır?

Kadınlarda, 40 yaşından sonra kemik kütlesinde kayıp başlamaktadır, bu durum menapoz ile hızlanmaktadır. Kadınlarda menapozun ilk on yılı içinde kemik kütlesinin ort % 15; erkeklerde ise tüm yaşam boyunca % 20 - 30 kaybolmaktadır. Kemik kütlesindeki kayıp oranı arttıkça, kırık riski artmaktadır. Kemik yoğunluğu ölçümü ile hem osteoporoz ve kırık riski hesaplanabilmekte hem de tedavi sonrası takip yapılabilmektedir.

Menopozdan sonra kadınları en çok etkileyen olaylardan biri olan Osteoporoz kemiklerin kalsiyum içeriğinin kaybı sonucu kemiğin incelmesiyle kırık riskinin artmasıdır.

Başlıca sebep kişide kemik erimesi (osteoporoz) varlığını araştırmaktır. Bunun yanısıra kırık riskini belirlemede kullanılır. Kemik erimesi olan hastalarda kalça kırıkları ve omurga kırıkları daha sık görülür. T skoru ne kadar düşükse kemik erimesi o kadar fazladır ve kırık riski de aynı oranda olarak artmaktadır. Ayrıca kemik erimesi için tedavi verilen hastalarda tedavi ile meydana gelen değişimi ve tedavinin faydasını gözlemek için de belli aralıklarla kemik yoğunluğu ölçümü yapılır.

 

Herhangi bir hazırlık gerekir mi ?

Kemik yoğunluğu ölçümü için bir hazırlık gerekmez. İnceleme gününde normal yemek yiyebilirsiniz. Ancak 24 saat önceden kalsiyum içeren yiyecekler almamaya çalışın. Metal düğme, fermuar gibi kısımlar içermeyen hafif ve rahat giysiler giymeye çalışın. Eğer yakın zamanda (son 1 hafta içinde) baryumlu inceleme, radyoizotop tarama ya da bilgisayarlı tomografide kontrast kullanımı gibi bir uygulama yapıldıysa bunu doktorunuza bildiriniz. Bu durumda kemik dansitometri incelemesi için 10 ya da 14 gün beklemeniz istenebilir.Eğer hamile iseniz ya da hamile olma olasılığınız varsa doktorunuza ya da ilgili teknisyene lütfen bildiriniz.

 

Kemik yoğunluğu ölçümü ne sıklıkta yapılmalıdır?

 • Osteoporozun derecesine ve verilen tedaviye göre değişmekle birlikte menopozdaki yüksek riskli hastalarda 2 yılda bir,

 • Düşük riskli hastalarda 5 yılda bir omurga ve kalça kemik yoğunluğu ölçümü yapılmalıdır.

 • Kemik erimesinin şiddetine ve uygulanan tedaviye göre tekrarlama sıklığı hekiminiz tarafından size belirtilecektir.

Mini Testler

                                        

Bel-Boyun-Diz Egzersizleri

 

Psikiyatri

Promedical

SSK,Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarına Psikiyatri muayenesi

İşitme Testi

Promedical

Kurumumuzda İşitme Testi ve KBB Muayenesi hizmeti verilmektedir.